PROCES

Postup tvorby loga a jednotného vizuálního stylu

01 První kontakt

Vše začíná tím, že mi svůj záměr představíte e‑mailem. Já vás poté kontaktuji a v úvodním telefonátu si vyjasníme základní potřeby vašeho projektu. Prostudujte si také můj ceník služeb.


 02 Začínáme

Pokud máte dobře zpracované kreativní zadání, jdeme rovnou k dalšímu bodu. Pokud ne, pracujeme na něm společně v rámci mé základní hodinové sazby.


03 Máme zadání

Tady už máme potřebný objem informací, abychom věděli, jaké je očekávání. Víme, jak vypadá konkurence a jak vypadá vaše představa (pomocí tzv. Moodboardu). Máme definován rozsah a formu budoucího grafického manuálu. Jsme obeznámeni s problematikou registrace ochnanné známky a licencemi.


04 Rešerše

Uchopím skutečný význam vaší firmy do vizuální podoby a prozkoumám přímou konkurenci, abychom se od ní vizuálně odlišili.


05 Tvorba

Pomocí významu nadesignuju výraz vaší firmy. Do loga promítnu firemní hodnoty a navrhnu pro vaše zákazníky srozumitelný a atraktivní vizuální styl. Spolupracuji s odborníkem na ochranné známky a snižuji tak riziko kolize loga po vizuální stránce s jinými existujícími značkami. Dostanete upozornění, pokud název vaší značky vyžaduje hlubší analýzu.


06 Máme hotový projekt

Máte hotovo nové logo a vizuální styl. Máte prezentaci. Máte licenci. Máte grafický manuál a všechny potřebné soubory.


Dobrá spolupráce bez jasných pravidel neexistuje.

Naše spolupráce může proběhnout, pokud:

 • Hledáte proaktivního designera
 • Nečekáte výsledek přes noc
 • Chcete se inspirovat
 • Máte odhodlání ke změně
 • Projekt platíte v záloze 50 % předem
 • Máte kreativní zadání, nebo jej společně vytvoříme

Zdvořile odmítám v těchto situacích:

 • Jediné, co vyžadujete, je samotné logo
 • Spěcháte a včera bylo pozdě
 • Nemáte čas na součinnost při projektu
 • Hledáte DTP operátora
 • Potřebujete grafiku jednorázové tiskoviny
 • Váš projekt je v rozporu s mými hodnotami
 • Nechcete používat efektivní komunikační nástroje

Obecné podmínky, platné od 20. 7. 2019:

 • Písemný report čerpání hodinové sazby zasílám s fakturou nebo kdykoliv na vyžádání z aplikace Toggl.
 • Přípravu kreativního zadání účtuji podle aktuální hodinové sazby ve výši 50% předpokládané výtěžnosti předem.
 • Čas konzultace čerpáte formou osobní konzultace, telefonicky nebo písemnou komunikací (e-mail, Slack).
 • Do spolupráce vstupujeme jako rovnocenní partneři.
 • Dodržuji 100% mlčenlivost. Sdílím pouze grafické výstupy za účelem prezentace, jakmile je projekt dokončen.

Potřebuje vaše značka získat profi dojem? Napište mi →