Loga a vizuální identita

P.png

Proces

Jak to probíhá?

Postup tvorby loga a jednotného vizuálního stylu

 

01 První kontakt

Vše začíná tím, že mi svůj záměr představíte e‑mailem. Já vás poté kontaktuji a v úvodním telefonátu si vyjasníme základní potřeby vašeho projektu. Ověřte si prosím, že jste se seznámili s mými podmínkami spolupráce.


02 Začínáme

Pokud máte dobře zpracované kreativní zadání, jdeme rovnou k dalšímu bodu. Pokud ne, pracujeme na něm společně v rámci mé základní hodinové sazby. Sdílíme spolu stále aktuální Google dokument, který se stane našim závazným plánem.


03 Máme zadání

Tady už máme potřebný objem informací, abychom věděli, jaké je očekávání. Víme, jak vypadá konkurence a jak vypadá vaše představa (pomocí tzv. Moodboardu). Máme definován rozsah a formu budoucího grafického manuálu nebo logomanuálu. Jsme obeznámeni s problematikou registrace ochnanné známky a licencemi.


04 Rešerše

Uchopím skutečný význam vaší firmy do vizuální podoby a prozkoumám přímou konkurenci, abychom se od ní vizuálně odlišili.


05 Tvorba

Pomocí významu nadesignuju výraz vaší firmy. Do loga promítnu firemní hodnoty a navrhnu pro vaše zákazníky srozumitelný a atraktivní vizuální styl. Spolupracuji s odborníkem na ochranné známky a snižuji tak riziko kolize loga s jinými existujícími značkami.


06 Máme hotový projekt

Máte hotovo nové logo a vizuální styl. Máte prezentaci. Máte licenci. Máte grafický manuál a všechny potřebné soubory.


07 Distribuce

Zavádíme vizuální styl do praxe. Poskytnu vám moderní on-line nástroj, se kterým budete mít aktuální vizuální prvky vždy po ruce. Připravuji tisková data dohodnutých materiálů k výrobě. V případě zájmu dohlížím na postup implementace vizuálu.


 

Podmínky

Dobrá spolupráce bez jasných pravidel neexistuje.

 

Naše spolupráce může proběhnout, pokud:

 
 • Hledáte proaktivního designera
 • Nečekáte výsledek přes noc
 • Chcete se inspirovat
 • Máte odhodlání ke změně
 • Projekt platíte v záloze 50% předem
 • Máte kreativní zadání, nebo jej společně vytvoříme
 
 

Zdvořile odmítám v těchto situacích:

 
 • Jediné, co vyžadujete, je samotné logo
 • Spěcháte a včera bylo pozdě
 • Nemáte čas na součinnost při projektu
 • Hledáte DTP operátora
 • Potřebujete grafiku jednorázové tiskoviny
 • Váš projekt je v rozporu s mými hodnotami
 • Nechcete používat efektivní komunikační nástroje
 
 

Obecné podmínky, platné od 20. 7. 2019:

 
 • Písemný report čerpání hodinové sazby zasílám s fakturou nebo kdykoliv na vyžádání z aplikace Toggl.
 • Přípravu kreativního zadání účtuji podle aktuální hodinové sazby ve výši 50% předpokládané výtěžnosti předem.
 • Čas konzultace čerpáte formou osobní konzultace, telefonicky nebo písemnou komunikací (e-mail, Slack).
 • Do spolupráce vstupujeme jako rovnocenní partneři
 • Dodržuji 100% mlčenlivost. Sdílím pouze grafické výstupy za účelem prezentace, jakmile je projekt dokončen.
 

Ptáte se

Nemáme hotovo kreativní zadání, jak dlouho taková práce může trvat?

 

Obvykle dle náročnosti projektu zabírá sestavení zadání 5 až 15 hodin práce. Pokud ucítím, že bude potřeba využít delší časový úsek, budu vás o tom dopředu informovat. Stejně tak dám hned vědět, pokud projekt přesahuje mou expertízu, nebo má práce nebude vhodná pro váš záměr.

 

Jsem freelancer a rád bych měl jednotný vizuální styl. Nejsem si ale jistý, zda-li potřebuju logo/symbol. Je možné realizovat vizuální styl i bez loga či symbolu?

 

Ano, lze. Freelancera vizuálně reprezentuje především profilová fotografie, písmo, ikony a barvy, které musí být v souladu. Není potřeba navrhovat logo v klasickém pojetí (symbol + jméno), ale můžeme využít vizuální řešení logotypu, tedy grafického zpracování nápisu. Podívejte se, jak jsem řešil kupříkladu logotyp Petra Handlíře.

 
 
 

Potřebuje vaše značka získat profi dojem? Napište mi →

Pracuji na volné noze.
Kancelář mám v Ostravě.